Szervezeti szintű fejlesztés

Összekapcsoljuk a BIG4-ban tanult üzleti tanácsadást és a HR szakmát, így az üzleti problémákra HR megoldásokat nyújtunk.

Szervezeti diagnózis

A tulajdonosnak, ügyvezetőnek lehetőséget adunk arra, hogy olyan nézőpontból is lássák vállalatukat, amelyre pozíciójából adódóan nincs kitekintése

Minden projekt diagnosztikai fázissal kezdődik, amely alapján megfogalmazzuk a beavatkozási területeket


Szervezeti struktúra átalakítása

A versenyképességet erősítve a leginkább támogató szervezeti struktúra kialakítását segítjük

A vállalat növekedési fázisához leginkább szükséges, de hiányzó funkciókat meghatározzuk, és kialakítjuk (pl több száz fős szervezetben már szükség lehet kontrollingra vagy belső ellenőrzési területre)


Belső kommunikáció fejlesztése

Interjúkkal és kérdőívvel a belső kommunikációt felmérjük / áttekintve a vezetők kommunikációs stílusát, rendszer szintű kommunikációs elemeket (pl van-e újság, ötletláda), vállalati sajátosságokat (pl: melyek a munkatársak generációjára jellemző csatornák)

Más vállalatok legjobb gyakorlatai közül megvizsgáljuk, mi valósítható meg a vállalatban


Együttműködés fejlesztés

A kialakult feszültség pontokat azonosítjuk, felderítjük annak hátterét (pl személyes ellentétek, folyamati vagy jutalék érdekkonfliktus)

A jobb együttműködés kialakítása érdekében workshopot szervezünk, ahol együtt feloldjuk az ellentéteket


Folyamatok és rendszerek bevezetése

Azoknak a cégeknek, akik kis családi vállalkozásból nagyra nőttek

Munkakör rendszer kialakítása

Azokban a kisebb családi vállalkozásokban vagy startup-okban, ahol jellemzően a tulajdonos végzett szinte minden központi funkciót el, a növekedés egy fázisában szükség van ezeknek a funkcióknak a szétbontására

A tulajdonossal és vezetőkkel a meglévő kompetenciákat figyelembe véve alakítjuk ki közösen a jövőbeli feladatköröket - döntési jogosultsággal és hatáskörökkel


Munkakör elemzés, besorolási rendszer és bérstruktúra kialakítása

A munkakörök elemzése és a hierarchiába sorolásuk nemcsak világossá teszi a cég belső felépítését, de rendszerbe foglalja a bérezést és segít a karrierutak meghatározásába


Teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása

Minden munkakörhöz mérhető mutatószámok kialakítását segítjük, amelyek által a munkavállalók teljesítménye könnyebben menedzselhető

Teljesítményértékelés vállalati folyamatának kialakítását és a vezetők visszajelző képességének fejlesztését vállaljuk


Bónusz rendszer kialakítása

Meglévő bónusz rendszer felülvizsgálata

Új bónusz rendszer kialakítása, amely az alapbéren felül motiválja a munkavállalókat a magasabb teljesítményre


Vállalati távmunka bevezetése

A távmunka bevezetésének szabályait kialakítjuk (mely munkakörök alkalmasak rá és milyen feltételekkel)

A vezetőket és a munkatársakat is támogatjuk az otthoni munkavégzés bevezetésében:

    • a vezetők, hogy tudják a munkavállalók teljesítményét menedzselni (vezetői szemléletformáló workshopok)
    • a munkatársak, hogyan tudnak hatékonyan otthonról dolgozni vagy hogyan merjenek élni az otthoni munkavégzés lehetőségével


HR terület fejlesztése

Olyan közép vállalatok, amelyek a növekedési fázisukban kezdenek a nagyvállalat felé növekedni, már volt eddig is HR terület

HR audit

A vállalat HR jellegű tevékenységeit tekintjük át

A vállalati mérethez, piaci környezethez illeszkedve felmérjük, hogy mely HR területek hiányoznak és melyeket kell fejleszteni

Javaslatot adunk a fejlesztési irányokra és időzítésre, fókuszálva a gyors eredményekre


HR szervezet kialakítása

A HR terület kialakítását támogatjuk a tulajdonosi, vezetői és munkavállalói elvárásoknak megfelelően

A jövőbeli HR munkatársak kiválasztásában segítséget nyújtunk


HR munkatársak fejlesztése

A megváltozott munkaerő-piaci környezet olyan új típusú HR tevékenységek ellátását is igényli, amelyek korábban nem voltak vagy voltak, de magasabb szinten van rá a jövőben szükség (pl.: munkáltatói márka építése, belső kommunikáció, képzés-fejlesztés)

A HR munkatársakat személyesen vagy csoportban tudjuk fejleszteni, az új feladatokra fókuszáltan