Szervezeti szintű fejlesztés

Szervezeti diagnózis

A tulajdonosnak, ügyvezetőnek lehetőséget adunk arra, hogy olyan nézőpontból is lássák vállalatukat, amelyre pozíciójából adódóan nincs kitekintése.

Minden projekt diagnosztikai fázissal kezdődik, amely alapján megfogalmazzuk a beavatkozási területeket.


Szervezeti struktúra átalakítása

Az üzleti stratégia megvalósítását leginkább támogató szervezeti struktúra kialakítását segítjük.

A vállalat növekedési fázisához leginkább szükséges, de hiányzó funkciókat meghatározzuk, és kialakítjuk (pl több száz fős szervezetben már szükség lehet kontrolling vagy belső ellenőrzési területre).


Belső kommunikáció fejlesztése

Interjúkkal és kérdőívvel a belső kommunikációt felmérjük / áttekintve a vezetők kommunikációs stílusát, rendszer szintű kommunikációs elemeket (pl van-e újság, ötletláda), vállalati sajátosságokat (pl: melyek a munkatársak generációjára jellemző csatornák).

Más vállalatok legjobb gyakorlatai közül megvizsgáljuk, mi valósítható meg a vállalatban.


Együttműködés fejlesztés

A kialakult feszültség pontokat azonosítjuk, felderítjük annak hátterét (pl személyes ellentétek, folyamati vagy jutalék érdekkonfliktus).

A jobb együttműködés kialakítása érdekében workshopot szervezünk, ahol együtt feloldjuk az ellentéteket.


Folyamatok és rendszerek bevezetése

Munkakör rendszer kialakítása

Azokban a kisebb (családi) vállalkozásokban vagy startup-okban, ahol jellemzően a tulajdonos látott szinte minden központi funkciót el, a növekedés egy fázisában szükség van a funkciók a szétbontására.

A tulajdonossal és vezetőkkel a meglévő kompetenciákat figyelembe véve alakítjuk ki közösen a jövőbeli feladatköröket - döntési jogosultságokat és hatásköröket.


Munkakör elemzés, besorolási rendszer és bérstruktúra kialakítása

A munkakörök elemzése és a hierarchiába sorolásuk nemcsak világossá teszi a cég belső felépítését, hanem olyan átlátható struktúrát alakít ki, amely alkalmas bérstruktúra vagy karrierutak kialakításához.


Teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása

Minden munkakörhöz mérhető mutatószámok kialakítását segítjük, amelyek által a munkavállalók teljesítménye könnyebben menedzselhető.

Teljesítményértékelés vállalati folyamatának kialakítását és a vezetők visszajelző képességének fejlesztését vállaljuk.


Bónusz / jutalék rendszer kialakítása

Meglévő kompenzációs rendszereket felülvizsgálunk folyamati, motivációs és stratégiai összhang szempontjából.

Vállaljuk olyan új bónusz / jutalék rendszer kialakítását, amely az alapbéren felül motiválja a munkavállalókat a magasabb teljesítményre.


Vállalati távmunka bevezetése

A távmunka bevezetésének szabályait kialakítjuk (mely munkakörök alkalmasak rá és milyen feltételekkel).

A vezetőket és a munkatársakat is támogatjuk az otthoni munkavégzés bevezetésében:

    • a vezetők, hogy tudják a munkavállalók teljesítményét menedzselni (vezetői szemléletformáló workshopok)
    • a munkatársak, hogyan tudnak hatékonyan otthonról dolgozni vagy hogyan merjenek élni az otthoni munkavégzés lehetőségével


HR terület fejlesztése

HR audit

A vállalat HR jellegű tevékenységeit tekintjük át.

A vállalati mérethez, piaci környezethez illeszkedve felmérjük, hogy mely HR területek hiányoznak és melyeket kell fejleszteni.

Javaslatot adunk a fejlesztési irányokra és időzítésre, fókuszálva a gyors eredményekre.


HR szervezet kialakítása

A HR terület kialakítását támogatjuk a tulajdonosi, vezetői és munkavállalói elvárásoknak megfelelően.

A jövőbeli HR munkatársak kiválasztásában segítséget nyújtunk.


HR munkatársak fejlesztése

A megváltozott munkaerő-piaci környezet olyan új típusú HR tevékenységek ellátását is igényli, amelyek korábban nem voltak vagy voltak, de magasabb szinten van rá a jövőben szükség (pl.: munkáltatói márka építése, belső kommunikáció, képzés-fejlesztés).

A HR munkatársakat személyesen vagy csoportban tudjuk fejleszteni, az új feladatokra fókuszáltan.


Munkaerő-közvetítés

Vállalati HR tapasztalatunkkal olyan jelölteket keresünk, akik szakmailag és személyiségében is a legjobban illeszkednek a vállalati kultúrához. Továbbá segítünk Ügyfeleinknek abban, hogy alternatívákat mutatunk (például részmunkaidő, home office…stb), hogyan lehet még vonzóbbá tenni egy-egy keresett munkakört.

Keresett profil definiálása

Feladatok, szükséges hard és soft kompetenciák azonosítása.

Hirdetés megírása.


Toborzás

Keresett munkakörnek legjobban megfelelő hirdetési csatorna kiválasztásával (különös tekintettel a social média lehetőségeire).


Előszűrés és jelölteket bemutató riport készítése

Telefonos előszűrése a legjobb jelölteknek.

Az interjún szerzett benyomásokat összefoglaló rövid riport készítése.


Közös interjúztatás a Megbízónkkal

Igény esetén levezetjük a személyes interjúkat.

Támogatjuk a kiválasztási döntés meghozatalát.